Pobyt w szatni

 

Regulamin przebywania w szatni
Przedszkola Miejskiego Nr37 w Olsztynie

 

 1. W szatni bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.

 2. Przyprowadzając dziecko do sali nie należy wchodzić w obuwiu.

 3. Rodzice odbierając dzieci korzystają z domofonu .

4. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.

5. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.

6. Każdy przedszkolak ma przydzieloną i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.

7. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.

8. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych.

9. Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki, krzesełka samochodowe.

10. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania w szafkach cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.

11. Na mocy przepisów sanitarno-epidemiologicznych zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

12. Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.

13. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zwrócić uwagę tym, którzy nie przestrzegają zasad zawartych w tym regulaminie.

14. Za porządek i bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialne są: nauczycielki pracujące z dziećmi i woźne oddziałowe.

15. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają wszystkie panie nauczycielki i personel pomocniczy

16. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich szafkach indywidualnych oznaczonych znaczkami.

17. Dzieci nie wchodzą w butach do sali .

20. Rodzice są odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola (przyprowadzenie i odbiór dziecka z przedszkola).