Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie i odsetki należy dokonać przelewem.

Nr konta:

55 1020 3541 0000 5202 0291 7920

Opłaty za naliczane wyżywienie są zgodne z art.106 ust.3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 poz.1148 z późn. zm.) wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 37 w Olsztynie wynosi 10,00 zł dziennie od 01 lipca 2020 roku.

1,00 zł – opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej.

Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 07:30 – 12:30.