Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie i odsetki należy dokonać przelewem.

Nr konta:

55 1020 3541 0000 5202 0291 7920

Opłaty za naliczane wyżywienie są zgodne z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r.      poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art. 67a ust. 3 ww. ustawy wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 37 w Olsztynie wynosi 7,00 zł dziennie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Opłaty za naliczane wyżywienie są zgodne z art.106 ust.3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 poz.1148 z późn. zm.) wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 37 w Olsztynie wynosi 10,00 zł dziennie od 01 lipca 2020 roku.

1,00 zł – opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej.

Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 07:30 – 12:30.