Ramowy plan dnia

Ramowy Plan Dnia

6.30-8.15

Schodzenie sie dzieci. Zabawy dowolne , tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju dziecka.

8.15.-8.30

Zabawy ruchowe ze śpiewem. Zestaw ćwiczeń porannych .Czynności higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczne w łazience.

9.00-9.15 (w młodszych grupach )

9.00-10.00(w grupach starszych)

Zajęcia organizowane z całą grupą, zajęcia zespołowe.

9.15-11.15( w młodszych grupach)

10.00 -11.15 (w grupach starszych)

Różnorodne zabawy w sali lub na powietrzu. Zabawy ruchowe, tematyczne, spacery, wycieczki itp. Praca indywidualna i kompensacyjna.

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-sanitarne.

11.30-12.00

Obiad- kulturalne spożywanie posiłku.

12.00-14.00

W grupach młodszych-odpoczynek poobiedni- leżakowanie. Słuchanie bajek, kołysanek.

W starszych grupach-słuchanie bajek, opowiadań ,muzyki relaksacyjnej. Zabawy organizowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie. Zabawy dowolne.

14.00-14.30

Podwieczorek. Czynności higieniczno-sanitarne. Zabawy ruchowe ,stolikowe ,dowolne w kącikach zainteresowań.

14.30-16.30

Rozchodzie sie dzieci , kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci Pobyt na świeżym powietrzu.