Rozkład materiału w miesiącu marzec

W DAWNYCH CZASACH

Cele etapowe:

 • Rozwijanie umiejętności  szybkiej reakcji na bodziec.
 • Kształtowanie ekspresji muzyczno-ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyn ze skutkiem.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego ze światem dinozaurów.
 • Doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę.
 • Poszerzenie wiedzy dziecka o życiu ludzi pierwotnych.

WYNALAZKI.

Cele etapowe:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz koordynacji słuchowo-wzrokowej.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
 • Pobudzanie ciekawości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

WITAMINKI Z PARAPETU

Cele etapowe:

 • Zapoznanie dzieci ze sposobem zakładania różnych hodowli roślin w kąciku przyrody.
 • Poznanie niektórych czynników związanych z jakością podłoża, w którym rośnie roślina.
 • Poznanie warunków niezbędnych do kiełkowania nasion- woda, ciepło, światło.
 • Kształtowanie pojęć przyrodniczych i proekologicznych, zachęcanie do dłuższych obserwacji roślin, przeprowadzenie eksperymentów przyrodniczych i wyciąganie wniosków.
 • Poszerzenie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, ruchowej, muzycznej.

PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA

Cele etapowe:

 • Poznanie niektórych tradycji i obrzędów związanych z nadejściem wiosny, wyrabianie postawy proekologicznej.
 • Zaznajamianie dzieci ze zjawiskami zachodzącymi wiosną w przyrodzie- zachęcanie do obserwacji przyrodniczych.
 • Budzenie zainteresowania pięknem i bogactwem wiosennej przyrody- utrwalenie nazw i wyglądu niektórych kwiatów, ptaków, zwierząt.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej i aktywności twórczej dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność właściwego ubierania się w zależności od pogody.
 • Doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, inspirowanie do twórczej inwencji.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej, manualnej, czynności samoobsługowych.