Zajęcia zdalne z dnia 31.03.2021 dla grupy dzieci 3-letnich


Cele:

 1. Zapoznanie z treścią opowiadania; kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące treści utworu literackiego.
 2. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez pracę z historyjką obrazkową.
 3. Kształtowanie narządów mowy poprzez zabawy o charakterze logopedycznym i ćwiczenia oddechowe.

  Dzień dobry!
  Dzisiaj proponujemy ,,Wielkanocną bajeczkę,,.
  Proszę, aby dzieci wysłuchały nagrania i obejrzały historyjkę obrazkową, a następnie odpowiedziały Państwu na pytania do jego treści.
  -Gdzie udały się zwierzątka, aby się pobawić? (Odp. na wiosenną łąkę)
  – Wymień zwierzątka z bajeczki. (Odp. Kurka, kaczuszka, baranek, zajączek) -Czego szukały zwierzątka? (Odp. Ukrytych pisanek)
  -Kto znalazł wszystkie pisanki? (Baranek)
  -Które zwierzątko się pogniewało i nie chciało kontynuować zabawy? (Kurka)
  -Jakie zwierzątko pogodziło pokłóconych kolegów? (Zajączek) Miłego dnia!

Proponujemy również ćwiczenia narządów mowy oraz zabawy oddechowe.

Zabawa z zajączkiem- ćwiczenia kształtujące aparat mowy

Rozkład materiału w miesiącu marzec

W DAWNYCH CZASACH

Cele etapowe:

 • Rozwijanie umiejętności  szybkiej reakcji na bodziec.
 • Kształtowanie ekspresji muzyczno-ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyn ze skutkiem.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego ze światem dinozaurów.
 • Doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę.
 • Poszerzenie wiedzy dziecka o życiu ludzi pierwotnych.

WYNALAZKI.

Cele etapowe:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz koordynacji słuchowo-wzrokowej.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
 • Pobudzanie ciekawości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

WITAMINKI Z PARAPETU

Cele etapowe:

 • Zapoznanie dzieci ze sposobem zakładania różnych hodowli roślin w kąciku przyrody.
 • Poznanie niektórych czynników związanych z jakością podłoża, w którym rośnie roślina.
 • Poznanie warunków niezbędnych do kiełkowania nasion- woda, ciepło, światło.
 • Kształtowanie pojęć przyrodniczych i proekologicznych, zachęcanie do dłuższych obserwacji roślin, przeprowadzenie eksperymentów przyrodniczych i wyciąganie wniosków.
 • Poszerzenie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, ruchowej, muzycznej.

PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA

Cele etapowe:

 • Poznanie niektórych tradycji i obrzędów związanych z nadejściem wiosny, wyrabianie postawy proekologicznej.
 • Zaznajamianie dzieci ze zjawiskami zachodzącymi wiosną w przyrodzie- zachęcanie do obserwacji przyrodniczych.
 • Budzenie zainteresowania pięknem i bogactwem wiosennej przyrody- utrwalenie nazw i wyglądu niektórych kwiatów, ptaków, zwierząt.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej i aktywności twórczej dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność właściwego ubierania się w zależności od pogody.
 • Doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, inspirowanie do twórczej inwencji.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej, manualnej, czynności samoobsługowych.

Wiosna, wiosna.

Pracusie już wyczekują wiosny. Nie możemy doczekać się kiedy zawita do nas na stałe.

Temat: Wiosna, wiosna.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z elementami pogody występującej w marcu.
 • Zapoznanie z literą c: małą i wielką; drukowaną i pisaną.
 • Poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie zdolności manualnych dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w dostępnym zakresie.
 • Zapoznanie z liczbą 10.
 • Zapoznanie z budową tulipana oraz wzrostem roślin.

Nasionko małe pod ziemią długo spało. Gdy się obudziło kiełek wychyliło. Łodyżkę do góry wysłało, listeczkami ją przybrało. W górę kwiatem ubarwiło – w nim nowe nasionko się skryło. Gdy dojrzało – matka ziemia go okryła ciepluteńko i do spania ułożyła

Bardzo aktywnie przygotowujemy się na nadejście wiosny. Wiemy już czego potrzebują kwiaty by rosnąć. Założyliśmy własną hodowlę. Dbamy o nasze kwiatki. Podlewamy i opiekujemy się by miały wystarczająco dużo światła. Ohhh jak wspaniale obserwować jak rosną i rosną…

Poznaliśmy również piosenkę „Wiosenne buziaki”.

Widzieliśmy już przebiśniegi a wy?? To chyba wiosna tuż, tuż…