Procedury

Szanowni Rodzice,Od dnia 1 września 2020 r. WSZYSTKIE DZIECI mogą korzystać z przedszkola. Nasze przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach i w tzw. reżimie sanitarnym. Zarówno Pracownicy Przedszkola, jak i Rodzice/Opiekunowie dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur. Od nas wszystkich zależy, czy dzieci i my sami zachowamy zdrowie.Zobowiązuję wszystkich Państwa do zapoznania z obowiązującymi w naszym przedszkolu procedurami oraz wypełnienie i przyniesienie do Przedszkola załączonego oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka (rano lub przy odbiorze). Szczegółowe informacje zawarto w procedurach.Mam świadomość obaw i stresu związanego z posłaniem dziecka do przedszkola i wiem, że dzieci również to przeżywają. W imieniu własnym i całego naszego zespołu zapewniam Państwa, że bardzo sumiennie przygotowaliśmy się do tego wyzwania i zrobimy, co w naszej mocy, by dzieci czuły się z nami bezpiecznie.

Zarządzenie

PROCEDURA RODZICE.PM37

Procedury dla rodziców

organizacja wewnętrzna

05podejrzenie zarażenia

06PROCEDURA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI

07 procedura rodzice

08procedura dla nauczycieli

09procedura dla pracowników

010procedury pracownicy

011procedura wydawania posiłków

012procedura plac zabaw

Bardzo prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionego oświadczenia oraz upoważnienia do odbioru dziecka  w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu:

Oświadczenia dla rodzicow

upoważnienie do odbioru 2020