PLAN PRACY NA OKRES (21.06.2021r. – 30.06.2021r.)

WAKACJE TUŻ, TUŻ !

Cele etapowe:

 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej pozwalającej na rozpoczęcie nauki czytania i pisania;
 • doskonalenie mowy w czasie wypowiadania się na tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami z przedszkola- objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania- rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie liter na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytywanie krótkich wyrazów w formie napisów drukowanych;
 • doskonalenie logicznego myślenie i umiejętności liczenia- przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności;
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych dziecka- majsterkuje, buduje, wykonuje zabawki, materiały użytkowe, materiały naturalne;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych jako źródła satysfakcji estetycznej;
 • rozbudzanie zdolności ruchowych według doświadczeń i możliwości dzieci- uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich.

PIOSENKA „Jedziemy na wakacje”                                   muzyka: Urszula Smoczyńska; słowa: Krystyna Czartoryska

 1. Na wakacje pojedziemy,

Ja nad morze, a gdzie ty?

– Ja zostanę w naszym mieście, A kto jeszcze? Może wy?   /x2

2. Ja pojadę pewnie w góry,

Bo tam swoją ciocię mam.

A ja będę z tatą na wsi, bo mój dziadzio mieszka tam.      /x2

WIERSZ- „Jedziemy na wakacje”    Czesław Janczarski

               Jedziemy na wakacje

               do lasu, nad wodę..

               Prosimy ciebie, słonko,

               o piękną pogodę.

               Jedziemy na wakacje

               nad morze, na plażę.

               Kolorowe muszelki

               przynieś, falo, w darze.

               Jedziemy na wakacje

               w te góry wysokie.

               Nie chowajcie się szczyty

               za mgłą, za obłokiem.

Dzień dziecka

„Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku,
uznać, że jest królową i obdarzyć go miłością.”

                       Antoine de Saint – Exupére

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. W Polsce jest obchodzone 1 czerwca, a każdy dorosły o tym pamięta !

Plan pracy

I Jesteśmy dziećmi 7 – 11 czerwca

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie
 • zaznajomienie dzieci z ich prawami
 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych

  II W świecie natury 14 – 18 czerwca
 • uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych
 •  rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni
 • utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i zimne
 • zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego je świata
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych

Przedszkolaki poznają piosenkę

„Rodzinna wycieczka”

Poznamy także wiersz

J. Brzechwa „Kwoka”

Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
„Grunt to dobre wychowanie!”
Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.
Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła:
„Widział kto takiego osła?!”
Przyszła krowa. Tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa
Zawołała: „A to krowa!”
Przyszła świnia prosto z błota.
Kwoka złości się i miota:
„Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!”
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała: „Próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa,
Trudno… Wszyscy się wynoście!”
No i poszli sobie goście.
Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?