Wykonywanie ścieżki kamiennej
Użyźnianie i przekopywanie ziemi
Plewienie chwastów
Obserwowanie i pielęgnowanie roślin