Programy

Program wychowania przedszkolnego

  • Program wychowanie przedszkolnego PWN- E. Tokarska i K. Kopała
  • Religia – Program jesteśmy dziećmi Boga- J. Szept i D. Jackowiak
  • Język angielski-Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli- Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska Macmillan
  • Logopedia programy pracy logopedycznej A. Kamińska