Ptasia ostoja

Ptasia ostoja

Miejsce w którym znajdują się karmniki i drzewka z zawieszonymi pożywieniami dla ptaków. Na terenie ostoi znajduje się tablica informacyjna opisująca ptaki zimujące.