Szkoła wierna

„(…) Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.

Odrzucam pusto brzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,

ale nie można owocować.

Wisława Szymborska

                    Jednym z zasadniczych celów naszego przedszkola jest kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Dbamy o to, aby zbudować w małym człowieku pozytywną postawę wobec Ojczyzny. Taki patriotyzm kojarzy się z szacunkiem dla historii i tradycji oraz wyraża się w trosce o przyszłość kraju i rodziny.

Wychowanie patriotyczne zawsze było objęte w naszym przedszkolu szczególną troską. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu działania, jakie podejmujemy w tym zakresie. Niech te zdjęcia będą żywym sprawozdaniem z tych działań, które podejmowaliśmy, podejmujemy i podejmować będziemy.

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”Szkoła Wierna Dziedzictwu”]