Szkoła Wierna Dziedzictwu

„(…) Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.

Odrzucam pusto brzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,

ale nie można owocować.

Wisława Szymborska

                    Jednym z zasadniczych celów naszego przedszkola jest kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Dbamy o to, aby zbudować w małym człowieku pozytywną postawę wobec Ojczyzny. Taki patriotyzm kojarzy się z szacunkiem dla historii i tradycji oraz wyraża się w trosce o przyszłość kraju i rodziny.

Wychowanie patriotyczne zawsze było objęte w naszym przedszkolu szczególną troską. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu działania, jakie podejmujemy w tym zakresie. Niech te zdjęcia będą żywym sprawozdaniem z tych działań, które podejmowaliśmy, podejmujemy i podejmować będziemy.

Bal Wszystkich Świętych 3
100-lecie odzyskania niepodległości
Akcja uczczenia 100-lecia Niepodległości - SADZENIE DĘBÓW W LESIE MIEJSKIM
Występy na Ludową Nutę
Wycieczka park ptaków i rzeka Wadąg
Wycieczka do Ziołowej Doliny
Wycieczka do skansenu w Olsztynku
Warsztaty Wilekanocne
To juz było, to się u nas wydarzyło
Poznajemy nasz region starówka zamek
Powitanie wiosny
Otrzymaliśmy Certyfikat Szkoła promująca Niepodległą
Noc sów
Nasz ogród w tradycji polskiej
Kultywowanie tradycji staropolskich
Konkurs "Piłsudski oczyma dziecka"
Konkurs 100 lat Niepodległości - plakat
Katyń... Ocalić od zapomnienia
Gala rozstrzygnięcia konkursu plastycznego 100 lat Niepodległości
Dzień szarego zająca
Dzień Pszczoły
Dzień Polskiej Niezapominajki
Dzień Flagi
Dąb Pamięci
Bal Wszystkich Świętych-2
Imieniny Józefa
III Przegląd Pieśni Patriotycznej.
Dzień bociana
Dąb Pamięci-2